Voor al uw juridische, zakelijke vragen:
info@advocaatbachert.be

Wat je moet weten over de camerabewaking in het tijdperk van GDPR

Wat je moet weten over de camerabewaking in het tijdperk van GDPR

De inwerkingtreding van de nieuwe Privacyverordening (GDPR of AVG) heeft ook zijn weerslag gehad op de regels met betrekking tot het uitvoeren van camerabewaking. Op 25 mei 2018 is er een nieuwe Camerawet in werking getreden, die de bestaande regels wijzigt en uitbreidt.

Aangifte camerabewaking via een nieuwe website

In tegenstelling tot vroeger, moet het gebruik van een bewakingscamera niet meer aangegeven worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie). In plaats daarvan is een verplichte melding gekomen via de website www.aangiftecamera.be. De aangifte kan gebeuren met een e-ID, itsme® app of met beveiligingscode, gebruikersnaam en wachtwoord via een app of via token. Bij de aanmelding worden gedetailleerde gegevens gevraagd (bv. type camera, de lokalisatie, het feit of de camerabeelden al worden opgenomen etc.)

Bijhouden van een register van beeldverwerkingsactiviteiten

Volgens de nieuwe Camerawet is elke verwerkingsverantwoordelijke verplicht om een register bij te houden van de beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera’s uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid. Welke gegevens moeten worden bijgehouden in het register, wordt bepaald in het Koninklijk besluit van 8 mei 2018, genomen in uitvoering van de nieuwe Camerawet.

Nieuw pictogram om camerabewaking aan te duiden

Op 11 juni 2018 is een wijziging van het Koninklijk besluit van 10 februari 2008 in werking getreden waarin een nieuw pictogram wordt geïntroduceerd dat voortaan camerabewaking dient aan te geven. Het nieuw pictogram dient meer gegevens te bevatten dan het pictogram dat tot nu toe werd gebruikt. Ingeval de verwerkingsverantwoordelijke een website heeft, dient deze website op het pictogram te worden vermeld. De website zelf dient dan de informatie te bevatten over de beeldverwerking door middel van de betrokken camera. M.a.w., dient degene die gebruik maakt van een camera dit in zijn privacy policy op te nemen.

Anderzijds hoeft het nieuwe pictogram geen e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke te vermelden, zijn telefoonnummer is voldoende.

Voor de nieuwe camera’s die sinds 11 juni 2018 werden geïnstalleerd, is het verplicht om vanaf het begin het nieuwe pictogram te gebruiken. De bewakingscamera’s die voordien reeds werden gebruikt, mogen t.e.m. 10 december 2018 d.m.v. het oude pictogram worden geafficheerd. Vanaf 11 december 2018 moeten alle bewakingscamera’s aangeduid worden met een nieuw pictogram.